DNVGL.BE

VCA certificatie

Is uw organisatie klaar voor VCA certificering? VCA certificatie is mogelijk volgens 3 niveaus: VCA* of VCA** of VCA petrochemie.

Contacteer ons:

C0ntact DNV GL Business Assurance Heeft u vragen?
Bel ons gerust: 03 206 65 30
SHARE:
PRINT:
illustrative image dnvgl.com

VCA certificatie gebeurt volgens een VGM-veiligheidschecklist voor bedrijven die werk met hoog risico  uitbesteden op contractbasis. Er is op die manier een garantie dat de aannemer het uitbestede werk zodanig uitvoert dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.

Waarom VCA certificatie?

Inmiddels is de VCA norm in tal van industriële branches verplicht gesteld. Steeds vaker maken bedrijven werk van een veiligere werkomgeving. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor ingehuurde krachten en toeleveranciers. Medewerkers van uw onderaannemers vallen immers niet direct ‘onder u’, maar het eindresultaat is wél uw verantwoordelijkheid. Dat eindresultaat moet altijd van goede kwaliteit zijn, gerealiseerd door professionele en veiligheidsbewuste mensen. 

Offerte button

Hoe bereidt u zich op certificering voor? Welke stappen zijn essentieel in het certificatietraject?
Download hier de whitepaper voor een stappenplan hoe u kunt starten met certificering.

Onze diensten op gebied van VCA certificatie:

Het VCA-certificaat staat voor vertrouwen, voor competente bedrijven met goed opgeleide werknemers, professioneel veiligheidsmanagement en een sterke toewijding ten aanzien van veiligheid. VCA-certificatie is mogelijk op drie niveaus: 

  • VCA*: gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer. Bedoeld voor organisaties die niet als hoofdaannemer optreden en met maximaal 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten;
  • VCA**: gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer én de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Bedoeld voor organisaties met meer dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere organisaties die optreden als hoofdaannemer. 
  • VCA Petrochemie: Naast VCA* en VCA** is de VCA petrochemie. Bij deze versie gaat het om maar liefst 41 mustvragen en 6 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 3 moet zijn. Uit de VCA Petrochemie is op te maken dat in principe iedere organisatie die voor VCA in aanmerking komt ook kan certificeren voor de VCA petrochemie 2008 versie. 

Zodra uw systeem voldoet aan de eisen van de standaard, kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Het onderhouden, auditen en zelfs de certificatie van het veiligheidszorgsysteem kan goed worden gecombineerd met andere standaarden voor managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. Het certificatieproces omschrijft alle fasen van certificatie en helpt u de certificatie audit voor te bereiden.

De volgende stappen naar VCA certificering? 

Heeft u vragen? Bel ons gerust via 03 206 65 35 of e-mail ons via dnv.certificationbelgium@dnvgl.com.

Vraag vrijblijvend online een VCA offerte op.