DNVGL.BE

Keuring Kwaliteitsborgingssysteem volgens VLAREMA

Bent u inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van dierlijke en/of gevaarlijke afvalstoffen (IHM)? Bent u dan al geregistreerd voor een keuring van uw Kwaliteitsborgingssysteem (KBS)?

Contacteer ons:

C0ntact DNV GL Business Assurance Heeft u vragen?
Bel ons gerust: 03 206 65 30
SHARE:
PRINT:
Waste management

Tegen 1 juni 2015 moet u namelijk volgens hoofdstuk 6 van VLAREMA een KBS geïmplementeerd en gekeurd hebben door een onafhankelijke keuringsinstelling om het kwaliteitsborgingssysteem op te volgen en te evalueren.

Wat houdt dit in?

Onafhankelijkheid betekent onder meer dat het maken en het keuren van een KBS niet door dezelfde instelling kan gebeuren. Tijdens de keuring wordt onderzocht of het kwaliteitsborgingssysteem alle voorwaarden dekt, of het toereikend is om ervoor te zorgen dat alle wettelijke voorwaarden in de praktijk worden nageleefd, en of het in de praktijk wordt toegepast.

Een eerste keuring dient uitgevoerd te worden:

  • ten laatste twee jaar na de registratiedatum voor bedrijven die sinds 1 juni 2012 nieuw geregistreerd werden als IHM van gevaarlijke afvalstoffen
  • vóór 1 juni 2015 voor bedrijven die op 1 juni 2012 reeds erkend overbrenger waren van gevaarlijke afvalstoffen.

Na een eerste keuring wordt het KBS om de vier jaar herkeurd.

Voor meer informatie kunt u ook op de website van OVAM terecht: www.ovam.be/kwaliteitsborgingssysteem.

Wat biedt DNV GL Business Assurance van diensten?

Onze auditeurs voeren een controle uit op het documentair systeem van het KBS of dit voldoet aan de voorwaarden van het Materialendecreet en het VLAREMA, zoals beschreven door de Code van Goede Praktijk, en voeren de benodigde steekproeven uit.

Na de controle schrijven zij het rapport en laden dit op in het OVAM Web loket zodat de continuïteit van de vervoersvergunning van de erkende EURAL-codes van gevaarlijk afval gegarandeerd is voor zover aan de voorwaarden van het KBS voldaan is.


Bent u nog niet geregistreerd voor een keuring?