DNVGL.BE

ISO 50001 - Energy Management

ISO 50001

ISO 50001 is een energie management standaard, die voorziet in een methode om energie efficiëntie te integreren in bestaande industriële of commerciële management systemen voor continue verbetering.

ISO 50001 certificering

De norm voor Energie Management Systemen, ISO 50001 is uitgebracht op 15 juni 2011. Deze norm moet een internationale richtlijn gaan bieden voor energiebeheer door organisaties. ISO 50001 sluit aan bij ISO 14001 en is ook te gebruiken in combinatie met ISO 9001.

De wereldwijde energieproductie is verantwoordelijk voor 60% van de broeikasgasemissies. ISO 50001 biedt richtlijnen voor verschillende organisaties om hun energieprestaties op systematische wijze te beheersen en te verbeteren. Dit sluit aan op doelstellingen om opwarming van de aarde door broeikasgasemissies tegen te gaan. Organisaties kunnen door zich te certificeren voor deze norm, zich onderscheiden van hun (internationale) concurrenten en door het invoeren van een energie management systeem en dus kosten besparen en bijdragen aan broeikasgasreductie.

ISO 50001 is geschikt voor elke organisatie die een energiemanagement systeem op wil zetten, verbeteren of onderhouden. Hierbij maakt het niet uit of het een groot of klein bedrijf is, met of zonder winstoogmerk.

Offerte button

Kenmerken ISO 50001

De kenmerken van de norm zijn:

  • Ontwikkeling baseline van het energieverbruik;
  • een kader voor de integratie van energie-efficiëntie in de praktijk;
  • betere meting, documentatie en rapportering en benchmarking van het energieverbruik;
  • meer transparantie en communicatie over het energiebeheer;
  • beter bewustzijn, beste praktijken, gedragscodes op het gebied van energiebeheer en energiegebruik;
  • een systematische evaluatie en planning van de toepassing van nieuwe energie-efficiënte technologieën;
  • een kader voor de promotie van energie-efficiëntie in de toeleveringsketen;
  • verminderen van de emissies zonder negatief effect op de activiteiten;
  • blijvend verbeteren van de energie prestatie.

ISO 50001 sluit aan bij ISO 14001 en is ook te gebruiken in combinatie met ISO 9001.

Download de whitepaper

Wilt u een energiemanagementsysteem opzetten maar weet u niet hoe?

Download dan gratis de whitepaper 'In 10 stappen naar een energiemanagementsysteem'.

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Dit vindt u misschien ook interessant: