DNVGL.BE

Nieuwe BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials versie 5

In juli 2015 werd de nieuwe BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Versie 5 gepubliceerd.

BRC Global Standard for Food Safety

Versie 5 vervangt versie 4 voor alle audits vanaf januari 2016. Wat houden de wijzigingen in?

In alle schakels van de voedselketen is verpakking een belangrijk onderdeel. Het is dus vanzelfsprekend dat aan de hygiëne van verpakkingsmateriaal dezelfde eisen gesteld worden als aan het voedsel dat zich in de verpakking bevindt.


Deze nieuwe versie van de norm beoogt een grotere transparantie te stimuleren en de traceerbaarheid in de keten te verbeteren.

Bovendien zien we in deze versie 5 dat heel wat vereisten op dezelfde manier geformuleerd zijn als in de BRC Food 7 norm, waardoor de norm wel strenger, maar ook duidelijker geworden is.

Een ander, belangrijk verschil is dat de norm nu de mogelijkheid biedt om modules aan te koppelen bv. handelsactiviteiten (module Trading). Deze extra module wordt dan mee op het certificaat vermeld. Indien u daarvoor kiest, dient de tijdsbesteding natuurlijk aangepast te worden. Indien er niet gekozen wordt voor deze module, vermeldt het certificaat standaard “exclusion: trading of factored goods”.


Klik hier om onze whitepaper te downloaden.