DNVGL.BE

Is gezondheid en veiligheid op het werk

Safety Helmets

Wereldwijd sterven dagelijks meer dan 7.600 mensen door werkgerelateerde ongevallen of ziektes. Naar schatting lijden 374 miljoen mensen aan werkgerelateerde letsels en ziektes. Bedrijven worden geconfronteerd met druk van stakeholders om gezondheid en veiligheid op het werk in hun toeleveringsketen te waarborgen.

Enkele belangrijke bevindingen:

  • Het welzijn van werknemers beschermen is de belangrijkste factor bij het toepassen van arbo-beleid (82%), waarbij wet- en regelgeving een goede tweede is (79%). 
  • Organisaties zijn het erover eens dat de belangrijkste risico's voortvloeien uit machines en uitrusting (66%) en de werkomgeving (62%).
  • De twee belangrijkste acties om risico's te beperken zijn het reguliere onderhoud van gebouwen, apparatuur en voorzieningen (41%) en noodmaatregelen (40%). 
  • 55% van de ondervraagden geeft aan dat de voordelen groter zijn dan de kosten. Gecertificeerde organisaties vinden de voordelen zwaarder wegen dan de kosten (65%), terwijl kleine organisaties minder van hun investeringen lijken te profiteren (41%).
  • Er lijkt een duidelijke tendens te zijn om door te gaan (55%) en zelfs te investeren (43%) in arbo-management. 
  • 76% is het er volledig mee eens of is het er vrij mee eens dat certificering door een onafhankelijke derde partij waarde toevoegt aan hun organisatie en belanghebbenden. Bij gecertificeerde organisaties is dit aantal 93%.