DNVGL.BE

We beginnen eraan!

Partner with DNV GL

In september 2015 werden de nieuwe ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 gepubliceerd.  Bedrijven die volgens de “oude” normen ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 gecertificeerd zijn, hebben nu nog 10 maanden de tijd om de overstap te maken naar de nieuwe norm. In deze tijdspanne moet u uw managementsysteem aan de nieuwe vereisten aanpassen. De driejarige transitieperiode voor ISO 9001:2015 begint – ondanks de lichtjes verschillende publicatiedatum van ISO14001:2015 – op hetzelfde moment als de overgangsperiode voor de ISO 14001:2015 norm. De uiterste geldigheidsdatum waarop beide normen overgeschakeld moeten zijn, is daarom vastgesteld op 15 september 2018. 

Praktisch gezien houdt het steek om deze transitie tijdens een hercertificerings- of periodieke audit te laten plaatsvinden. Evenwel is de geldigheid van de huidige “oude” certificaten beperkt tot 15 september 2018. Met andere woorden, vóór 15 september 2018 moet u overgeschakeld zijn naar de nieuwe norm als u uw certificatie wil behouden.

Ook de ISO 45001, die de OHSAS 18001 gaat vervangen, staat in de steigers. Wij raden aan om zo snel mogelijk te starten met de voorbereidingen voor deze omschakeling.

Ons advies?

  • Maak u vertrouwd met de inhoud van de nieuwe norm en identificeer welke acties nodig zijn om uw management systeem aan de nieuwe eisen te laten voldoen.
  • De nieuwe normen kunnen worden aangeschaft na publicatie op de ISO website
  • Maak een implementatieplan.
  • Maak een opleidingsplan en stel aldus adequate kennis binnen uw organisatie veilig.
  • Actualiseer uw management systeem om aan de nieuwe eisen te voldoen en garandeer de effectiviteit van de veranderingen.

ISO 9001:2015 Self Assessment banner

Meer informatie nodig?  Bel ons op 03 206 65 39 of mail ons op DNV.CertificationBelgium@dnvgl.com.


Of kijk hier hoe we u kunnen helpen bij de transitie.

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer ons